Aktualności, ogłoszenia

 

Archiwum Diecezjalne w Kielcach z dniem 11. 08. 2020 wznawia dla zainteresowanych udostępnianie akt w czytelni.

Ze względu na wymogi sanitarne udostępnianie akt odbywać się będzie na zmienionych warunkach.

  1. W czytelni jednorazowo mogą pracować 3 osoby.
  2. Osoby zamierzające korzystać z zasobu Archiwum prosimy o wcześniejsze telefoniczne (41/341.59.71) ustalenie terminu wizyty.
  3. W czytelni obowiązuje posiadanie maseczek/przyłbic i rękawiczek ochronnych. Płyn do dezynfekcji rąk jest dostępny na miejscu.
  4. Ze względu na konieczność jednodniowej kwarantanny dokumentów ograniczamy ilość jednorazowo wypożyczanych jednostek archiwalnych do 5.
  5. Osoby zainteresowane prosimy o przebywanie w siedzibie Archiwum bez osób towarzyszących.

Jednocześnie informujemy, że czytelnia Archiwum Diecezjalnego w Kielcach jest czynna od wtorku do piątku w godzinach od 8 do 13 (w sierpniu nie ma dyżurów popołudniowych we wtorki). 

 

logo1 2 plArchiwum Diecezjalne w Kielcach od początku sierpnia 2018 roku w ramach przyznanej dotacjiz konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II” ogłoszonego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych realizuje projekt dot. wstępnego opracowania i kompleksowego zabezpieczenia materiałów archiwalnych. Działania te dotyczą przede wszystkim ksiąg metrykalnych przekazywanych aktualnie, na podstawie dekretu biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiegoz poszczególnych parafii do Archiwum Diecezjalnego w Kielcach.

logo1 2 plDiecezja Kielecka i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych podpisały 31 lipca 2018 r. umowę o dofinansowanie prac konserwatorskich przy starych księgach metrykalnych i innych archiwaliach, znajdujących się w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach.

 

 

Archiwum jest czynne w lipcu w zwykłych godzinach pracy. 

W miesiącu sierpniu jest nieczynne.