Aktualności, ogłoszenia

INFORMACJA O PRACY ARCHIWUM DIECEZJALNEGO

w  dniach 13, 14 i 20 lutego 2024:

Archiwum Diecezjalne w Kielcach:

  • w dniach 13 i 20 lutego (wtorki) będzie czynne w godzinach od 9 do 13. W tych dniach nie ma dyżuru popołudniowego,
  • w dniu 14 lutego (Środa Popielcowa) Archiwum Diecezjalne będzie nieczynne.

13 grudnia 2022 r.

Spotkanie opłatkowe w Archiwum Diecezjalnym

Pracownicy i wolontariusze spotkali się razem, by złożyć sobie najlepsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Najpierw wszyscy uczestniczyli we mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem ks. Tomasza Gocela w kaplicy Kurii Diecezjalnej, a następnie przeszli do sali referatu katechetycznego, by przy stole wigilijnym złożyć sobie najlepsze życzenia i połamać się opłatkiem. Na zakończenie spotkania opłatkowego jego uczestnicy wymienili się prezentami. W ten sposób został zamknięty rok jubileuszowy związany z 10 rocznicą rozpoczęcia pracy w archiwum przez wolontariuszki ze Świętokrzyskiego Uniwersytetu III Wieku w Kielcach.

 

Msza św. z wolontariuszkami ADK w kaplicy Kurii Diecezjalnej1.jpg

Składanie sobie życzeń i łamanie się opłatkiem1.jpg

Śpiew kolędy przed wieczerzą wigilijną1.jpg

Wolontariuszki w kaplicy kurialnej przed rozpoczęciem mszy św3.jpg

 

 

Archiwum Diecezjalne w Kielcach  będzie nieczynne  w miesiącu lipcu 2022 roku. Zapraszamy ponownie od 2 sierpnia.

Konferencja popularnonaukowa

„Nad złoto droższe". Archiwum Diecezjalne w Kielcach, jego dorobek i archiwa, jako depozyt tradycji i kapitał przyszłości

27 listopada 2021 r. w auli Kurii Diecezjalnej w Kielcach odbyła się konferencja popularnonaukowa zorganizowana przez Fundację „Wczoraj dla Jutra”, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej i Archiwum Diecezjalne w Kielcach. Przez pięć godzin (godz. 9-14) dziewięciu prelegentów, reprezentujących ośrodki naukowe w Kielcach (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Archiwum Diecezjalne,Wyższe Seminarium Duchowne), Lublinie (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej) i Skarżysku-Kamiennej (Polskie Towarzystwo Historyczne), opowiadało o swoich doświadczeniach w korzystaniu z kieleckiego archiwum diecezjalnego w związku z pracą naukową. Na zakończenie konferencji uczestnicy dyskutowali o tym, w jaki sposób kieleckie archiwum diecezjalne może dopasować się do wymagań współczesnych czasów nastawionych na cyfryzację i obecność w przestrzeni wirtualnej.

Program konferencji:

prof. dr hab. Adam Massalski (UJK), Z dziejów Archiwum Diecezjalnego w Kielcach

  1. dr Gocel (ADK/KUL), Historia Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (1807-2010)

dr hab. prof. UJK Jacek Pielas (UJK), Źródła do dziejów szlachty sandomierskiej w okresie staropolskim w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach. Reminiscencje z niegdysiejszych kwerend

dr Piotr Kardyś (PTH O/Sko-Kam.), mgr Marcin Janakowski (UMCS), Pro memoria. Mortuologium bernardyńskie z Archiwum Diecezjalnego w Kielcach

  1. mgr. lic. Danuta Kozieł (ADK), Początkowe kierunki działalności bp. Tomasza Kulińskiego z lat 1883-1884 w aktach dawnych dekanatu miechowskiego

mgr Marcin Medyński (PTH O/Sko-Kam.), Wykorzystanie materiałów z Archiwum Diecezjalnego w Kielcach przy badaniach historii lokalnej, na przykładzie gminy Suchedniów

mgr Łukasz Młynarski (Kielce), Znaczenie zasobu Archiwum Diecezjalnego w Kielcach w praktyce ochrony zabytków

dr Artur Hamryszczak (ABMK), Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL: historia i teraźniejszość

prowadzenie: prof. dr hab. Beata Wojciechowska (UJK)

Owocem konferencji jest film dokumentalny, prezentujący Archiwum Diecezjalne w Kielcach, jego zasoby i pracowników, nakręcony przez współorganizatorów konferencji z Fundacji „Wczoraj dla Jutra”.

Poniżej link do filmu

 

https://youtu.be/jTdi5jFQxoY