WESPRZYJ ROZWÓJ ARCHIWUM

Utrzymanie archiwum oraz personelu jest finansowane ze środków diecezji kieleckiej. Dzięki środkom diecezji archiwum może przechowywać, opracowywać i udostępniać akta. Diecezja nie dysponuje środkami na większe działania statutowe archiwum.

Z ważniejszych działań realizowanych tytułem egzemplifikacji należy wymienić:

  1. Kurs Przewodników Diecezji Kieleckiej,
  2. potrzebę prowadzenia działalności badawczej i wydawniczej w ramach serii „Biblioteka Archiwum Diecezjalnego w Kielcach”,
  3. comiesięczne referaty,
  4. w dniach 23-25 maja będzie miała miejsce konferencja naukowa,
  5. sprawą ważną jest potrzeba zakupu dodatkowych komputerów dla personelu i korzystających z pracowni naukowej.

 

Numer konta bankowego:

12 1240 1372 1111 0010 5644 7825

 

Jako tytuł wpłat umieszczamy zapis „darowizna na archiwum”.

Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Przyjaciele i sympatycy archiwum wspierają ofiarodawców modlitwą.