• ad3
    Archiwum Diecezjalne w Kielcach
  • ad1
    testowe zdjęcie numer 1

Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego

Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach

 

jest w porządku prawa państwowego stowarzyszeniem katolickim. Inicjatywa założenia organizacji pochodziła od wiernych i została zatwierdzona przez biskupa kieleckiego Kazimierza Ryczana, który też wyznaczył dla stowarzyszenia asystenta kościelnego. Powołane w ten sposób stowarzyszenie w świetle prawa kanonicznego jest stowarzyszeniem prywatnym, które odróżniamy od stowarzyszenia publicznego. Stowarzyszenie publiczne jest zgodnie z prawem kanonicznym powoływane przez władzę kościelną. Stowarzyszenie prywatne jest powoływane przez wiernych i zatwierdzane przez władzę kościelną. Powołane na gruncie kościelnym stowarzyszenie prywatne zostało dnia 14 lutego 2014 wpisane decyzją sądu do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń. Po wpisaniu do KRS-u Towarzystwo w świetle prawa państwowego stało się stowarzyszeniem katolickim. Działa więc zarówno w porządku kanonicznym jak i cywilnym. W porządku kanonicznym pozostaje prywatnym stowarzyszeniem wiernych, w porządku państwowym jest traktowane jako stowarzyszenie katolickie.  

183957
dzisiajdzisiaj14
wczorajwczoraj136
w bieżącym tygodniuw bieżącym tygodniu395
w bieżącym miesiącuw bieżącym miesiącu2123
wszystkie wizytywszystkie wizyty183957
najwięcej 06-19-2015 : 358